นักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ค้นพบพืชชนิดใหม่ “พิศวงตานกฮูก” พืชล้มลุกขนาดเล็ก เท่าหัวไม้ขีด ที่จะออกดอกในช่วงปลายฝนเท่านั้น

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 587 ครั้ง

           ดร.กนกอร ศรีม่วง นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยพะเยา และ นายสุชาติ จันทร์หอมหวล ช่างภาพอิสระ ได้ค้นพบพิศวงตานกฮูก ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นพืชชนิดใด จึงทำการเก็บตัวอย่างและบันทึกภาพ ส่งให้ รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทำการวิจัยต่อ จนกระทั่งทราบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของไทย พิศวงตานกฮูก ที่มีชื่อสามัญเรียกว่า พิศวงไทยทอง และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thismia thaithongiana ซึ่งพิศวงไทยทองนี้ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก เท่าหัวไม้ขีด ที่จะออกดอกในช่วงปลายฝนเท่านั้น

            ดร.กนกอร ศรีม่วง นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า พิศวงตัวนี้จริงๆ ชื่อพิศวงไทยทอง ที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้กับ ดร.อบฉันท์ ไทยทอง ซึ่งเป็นปูชนียบุคคล ของวงการพรรณไม้ของไทย แต่ด้วยหน้าตาของพืชชนิดนี้ เวลาถ่ายรูปออกมาหน้าตาละม้ายคล้ายกับนกฮูก จึงถูกเรียกว่า พิศวงตานกฮูกไปโดยปริยาย พืชชนิดนี้เป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดิน และมีระบบนิเวศหรือการดำรงชีวิตอย่างสลับซับซ้อนกับพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ หรือความสมดุลของป่าแห่งนี้ ซึ่งในอนาคตหากมีโอกาส ก็อยากจะศึกษานิเวศวิทยาของพืชชนิดนี้ ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอย่างไร เนื่องจากพืชชนิดนี้ ขาดข้อมูลทางด้านวิชาการ รวมไปถึงพิศวงตัวอื่นๆ ในสกุลนี้ด้วย ซึ่งการดำรงชีวิตของพืชชนิดนี้ ความสัมพันธ์กับพืชชนิดอื่น หรือความสำคัญที่อาจจะซ่อนอยู่ในพืชชนิดนี้ ยังคงทำให้เราแปลกใจ ประหลาดใจ และเป็นปริศนาสมดังชื่อประจำสกุลของเค้า “พิศวง”

            สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในพิศวงตานกฮูก หากมีโอกาสให้ไปเยี่ยมชมสักครั้ง เพราะพืชชนิดนี้ ขึ้นเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนเท่านั้น ฤดูอื่นจะทำการพักตัว เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม การค้นพบในครั้งนี้ส่งผลดีต่อทั้งข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ของไทยและสร้างแรงกระเพื่อมแก่การท่องเที่ยวในอำเภออุ้มผาง จ.ตาก อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ