จังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 348 ครั้ง

              เช้าวันนี้ (23 ต.ค.63) จังหวัดพะเยา ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวพะเยาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

            ส่วนในช่วงเย็น เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป เป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

            ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ ทรงจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ทรงก่อตั้งศาลสถิตยุติธรรม ทรงส่งเสริมการศึกษาอย่างแพร่หลาย ทรงริเริ่มการรถไฟ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา และชลประทาน ประการสำคัญที่สุดได้ทรงประกาศเลิกทาส ส่งผลให้คนไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงระงับข้อพิพาทกับต่างประเทศ ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นภัยพิบัติมาได้ ทรงบำเพ็ญพระองค์อย่างใกล้ชิดต่อพสกนิกร จนได้รับการขนานนามว่าพระพุทธเจ้าหลวงและพระปิยมหาราช อันหมายถึงพระมหาราชอันเป็นที่รักของประชาชนทั้งปวงนั่นเอง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ