จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มุ่งเน้นการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 339 ครั้ง

             เมื่อเร็วๆ นี้ นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 24/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดพื้นที่สำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้าและจำกัดการเข้าพื้นที่ด่านพรมแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และเห็นชอบการมอบหมายให้นายอำเภอภูซาง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Commander : IC) ประจำช่องทางผ่านแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล สั่งการ และประสานการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด คำสั่ง และระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ