ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ส่งมอบโคและกระบือ ในโครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 457 ครั้ง

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ส่งมอบโคและกระบือ ในโครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 

            วันนี้ (27 ต.ค.63) นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภาก ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยา , รักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและแม่ใจ ดำเนินการส่งมอบโคและกระบือ ในโครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ  บ้านร่องคำ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา โดยส่งมอบโคจำนวน 70 ตัว และที่หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ ส่งมอบกระบือจำนวน 30 ตัว รวม 100 ตัว

            ทั้งนี้ เป็นโครงการยืมสัตว์เพื่อการผลิตและการเพิ่มโคให้กับเกษตรกรในการเลี้ยง ผลผลิต คือ การคืนลูกให้โครงการขยายต่อสู่เกษตรกรรายอื่น และเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร แก้ไขปัญหาความยากจน  ลดการใช้สารเคมี สามารถเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ในพื้นที่ให้มีจำนวนมากขึ้นได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ