ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและมอบไก่กระดูกดำสายพันธุ์ชี้ฟ้าเครือข่ายเกษตรกรชาติพันธุ์ เย้า ภายใต้โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองฯจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 273 ครั้ง

            วันนี้ (3 พ.ย.63) นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำพร้อมมอบไก่ดำสายพันธุ์ชี้ฟ้า (ในพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) ได้แก่เครือข่ายเกษตรกรชาติพันธุ์เย้าบนพื้นที่สูง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือนพัฒนาเป็นอาชีพทางเลือก ต่อสู้ภาวะวิกฤติภัยแล้ง และภาวะราคาพืชผลภาคเกษตรตกต่ำโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ให้การสนับสนุนไก่ชี้ฟ้าครอบครัวละ 12 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว พ่อพันธุ์ 2ตัว โดยเกษตรกรต้องอยู่ในสัญญายืมเพื่อการผลิตตามข้อกำหนด ในโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง จังหวัดพะเยา และต้องส่งลูกคืนคละเพศจำนวน 20ตัว เพื่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจะได้นำไปขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่นได้ยืมต่อไป

            ทั้งนี้ การส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำสายพันธุ์ชี้ฟ้า สำนักปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจะพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิตถึงการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็น GI ของจังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ