ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะที่ได้รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส.ล้านละร้อย ภายใต้โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 541 ครั้ง

               นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์ผสมผสานและปลูกพืชสมุนไพร หมู่ 4 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ 9 รายและอยู่ในโครงการแพะแกะล้านนาระยะที่ 2 และด้วยความตั้งใจของสมาชิกในกลุ่มที่อยากทดลองเลี้ยงแพะตามคำแนะนำของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจึงยืนแผนขอกู้ในโครงการธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่กรมปศุสัตว์มีข้อตกลงกับ ธ.ก.ส. และได้รับเงินกู้สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ยล้านละร้อย โดยได้รับวงเงินกู้เพื่อนำมาเลี้ยงแพะจำนวน 2,000,000 บาท ในการสร้างคอกแพะและจัดหาพันธุ์แพะ จำนวนหกราย อีกสามรายไม่ประสงค์ในการกู้ ซึ่งในแต่ละรายได้รับแพะลูกผสมบอร์ 25 ตัว เป็นแม่พันธุ์แพะอายุ 8-10 เดือน พ่อพันธุ์ 1 ตัว โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีแผนพัฒนาการเลี้ยงแพะตลอดห่วงโซ่การผลิต มีแผนการตลาดของผู้รับซื้อที่แน่นอน

            นาย สมเกีรติ ตั้งจิต ประธานกลุ่ม กล่าวว่า ทางกลุ่มมีเป้าหมายพัฒนากลุ่มเลี้ยงแพะให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน GAP อย่างแน่นอนทุกฟาร์ม ตั้งเป้าสินค้าของกลุ่มคือ แพะขุนคุณภาพ และพ่อแม่พันธุ์แพะพันธุ์ดี คาดว่าผลผลิตจะเริ่มเห็นผลในกลางปี 2564 และมีความมั่นใจในอาชีพการเลี้ยงแพะจะเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ระยะสั้นให้กับเกษตรกรรายย่อยจังหวัดพะเยา และมีความเชื่อมั่นในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ในเรื่องความรู้การเลี้ยงแพะให้เกษตรกรไปสู่ความสำเร็จ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ