กกต.พะเยา เผยคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัด เตรียมประชุมเพื่อพิจารณาร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1128 ครั้ง

กกต.พะเยา เผยคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัด เตรียมประชุมเพื่อพิจารณาร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หากประชาชนต้องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถทำเป็นหนังสือ ส่งให้ ผอ.กกต.พะเยา ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้

           

            นายปรพล พูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นั้น คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จะประชุมในวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาร่างรูปแบบและแผนที่ประกอบรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 24 เขตเลือกตั้งๆ ละ 3 รูปแบบ และหลังจากคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาร่างรูปแบบฯ แล้วจะปิดประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ณ สถานที่ต่อไปนี้ 1.ศาลากลางจังหวัดพะเยา 2.ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 4.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา 5.เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา www.ect.go.th/phayao

            ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ขอแจ้งให้ประชาชนที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือ ส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 , ทางอีเมล์ pyao@ect.go.th , ทางโทรสาร 054-887116-7 ต่อ 37 ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต้องจัดส่งภายในวันที่ 25 มกราคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ