คณะวิศวกรรมโยธา ม.พะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน “การประมาณราคาด้วยกระบวนการจำลองสารสนเทศอาคาร”Construction Cost Estimation using BIM Contest

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 354 ครั้ง

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมแข่งขัน “การประมาณราคาด้วยกระบวนการจำลองสารสนเทศ อาคาร” Construction Cost Estimation using BIM Contest จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ซึ่งจากการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 22 ทีม นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มาครอง โดยมีสมาชิกทีม ประกอบด้วย นิสิตปริญญาโท นายฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง , นายศุภากร แต้ศิลปชัย , นายนันทพล มหาวัน และนิสิตปริญญาตรี นางสาวรดา ตันวิวัฒน์ , นายวุฒิชัย อภิวงค์งาม , นางสาวธัญชนก นิธิกุลตานนท์ , นายอภิศญา อินเทพ , นายภานุวัฒน์ สุขเน , นายชูพงศ์ อุ่นนันท์ โดยมี ดร.อภิชาต บัวกล้า และอาจารย์ธนกฤต เทพอุโมงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


            ทั้งนี้ Building Information Modeling หรือ BIM นั้น เป็นแนวคิดและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีส่วนช่วยในทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่การริเริ่มโครงการไปจนถึงการบริหารอาคารหลังสร้างเสร็จ ปัจจุบัน BIM เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนที่ CAD มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นทักษะวิชาชีพวิศวกรรมที่นิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธาควรจะมี ดังนั้น การที่นิสิตของ ม.พะเยา ได้รับรางวัลถือเป็นการเบิกทางที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาให้กับนิสิตและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการ BIM ในการบริหารจัดการกระบวนการก่อสร้างอาคารต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ