รองนายกรัฐมนตรี มอบของขวัญปีใหม่ให้ชุมชน อ.แม่ใจ จ.พะเยา มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าเนื้อที่กว่า 2 พันไร่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 391 ครั้ง

           เช้าวันนี้ (7 ธ.ค.63) ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา และการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวม โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง” อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 10 ป่า เนื้อที่กว่า 2 พันไร่ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าไม้ใกล้หมู่บ้าน ตลอดจนให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่กำหนด

            พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังพิธีการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาพื้นที่ป่าที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ โดยส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของป่าชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกลไกให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการป่าของชุมชน และได้รับประโยชน์จากป่าโดยมีกฎหมายรองรับ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางสังคม ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นสู่ระดับพื้นที่ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานด้านป่าชุมชนเป็นไปตามความเหมาะสม ตามศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

            ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้ออกหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับชุมชน อ.เมืองพะเยา และ อ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวน 10 ป่า เนื้อที่รวม 2,693 ไร่ ซึ่งหนังสืออนุญาตที่ชุมชนได้รับดังกล่าว จะเป็นหลักประกันให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือจากชุมชนที่ได้รับหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ร่วมแรง ร่วมใจ และเป็นกำลังที่จะช่วยภาครัฐในการดูแล ป้องกัน ฟื้นฟู รักษาป่าชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อให้ป่าชุมชนเกิดความสมดุลและยั่งยืนเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคต ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ