สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา แจ้งผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลตรุษจีน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 433 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา แจ้งผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมและไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

 

            นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 เป็นช่วงที่ผู้บริโภคชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากจับจ่ายใช้สอยวัตถุดิบเพื่อประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และวัตถุดิบ วัสดุในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนและถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2562 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ดังนี้ 1.แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ โดยแสดงราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอาบิคอยู่ด้วย ในลักษณะที่ชัดเจน และเปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 2.ห้ามกักตุนสินค้า หรือปฏิเสธ ประวิง การจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจทำให้ราคาสูงหรือต่ำเกินสมควร หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 3.ต้องใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้รับการตรวจสอบรับรองเที่ยงตรงจากสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน และห้ามใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่ผิดพิกัดอัตราหรือใช้กลวิธีในการชั่งน้ำหนัก เพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศฯ ข้างต้น ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด และหากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน หรือ มีข้อสงสัย ขอให้แจ้งมายังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทร.054-431636 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 1569 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ