จังหวัดพะเยา จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 254 ครั้ง

วันนี้ (9 ธ.ค.63) ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล  เชียงวงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  และการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพะเยาครั้งที่ 1/2564 ภายใต้แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน

 

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกิจกรรมวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย 9 ธันวาคม 2563 ผ่านการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live  จากส่วนกลางเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  จึงกำหนดจัดงานในรูปแบบผสมผสานคือการจัดงานในรูปแบบปกติ และในรูปแบบของออนไลน์ โดยรัฐบาล ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)  ภาคเครือข่าย ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาสังคมจัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช.ภายใต้แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และมุ่งหวังว่าดังกล่าว จะทำให้คนไทยและนานาชาติ ได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอรัปชั่นของประเทศไทย และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วนโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่ได้เข้าร่วมในสถานที่จัดงาน ได้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ทั่วประเทศ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ