ชมรมพิทักษ์พุทธศาสนา จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” วัดทุ่งหล่มใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 401 ครั้ง

ชมรมพิทักษ์พุทธศาสนา จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” วัดทุ่งหล่มใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หวังจรรโลงพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ และให้เกิดความมั่นคง หลังพุทธศาสนาเริ่มถูกสั่นคลอน

           พลตรีหม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา ร่วมการเสวนาถึงความมั่นคงทางพุทธศาสนา กับ พระครูสภัทรพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ และตัวแทนสำนักพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดทุ่งหล่มใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งหวังที่จะจรรโลงพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพุทธศาสนา หลังพุทธศาสนาเริ่มถูกสั่นคลอน

            ศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานะทางพุทธศาสนาเริ่มสั่นคลอน ทางชมรมได้ออกมาเรียกร้องเป็นเวลาหลายปีในการที่จะให้มีการบรรจุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายประจำชาติ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐ โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นชาวพุทธในประเทศไทยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งการจัดตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวาระที่เร่งทำกันมาแต่ก็ไม่เป็นผล และประการสุดท้ายคือคนของศาสนาพุทธมีข้อเรียกร้องอะไรต่างๆ กลับไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้นจึงอยากให้ผู้มีอำนาจได้มีการทบทวนประเด็นดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ