สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาวและยาพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 473 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาวและยาพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 

           สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 1,000 ผืน และยาพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และยาพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้

            โอกาสนี้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่ 86 หมู่ 8 ตำบลขุนควร อำเภอปง เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และยาพระราชทาน ไปมอบนางอุดสา บุญเทพ อายุ 64 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และยาพระราชทานไปมอบให้กับ นายชูทรัพย์ ทิศลูน อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลขุนควร อำเภอปง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากเกิดหกล้ม เมื่อตอนอายุ 14 ปี และป่วยเป็นโรคลมชัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว และผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดพะเยา

            สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์  ทำให้มีผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว และได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นเป็นอย่างมาก  และจากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห้วงปี 2562-2563 พบว่าจังหวัดพะเยามีราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการเครื่องกันหนาวรวมจำนวน 87,598 ราย สำหรับอำเภอปง มีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 15,844 ราย โดยจังหวัดพะเยา ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนมูลนิธิการกุศลต่างๆ ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยราษฎรที่เข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และยาพระราชทานในครั้งนี้ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ