ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยากรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 กำกับติดตามความพร้อมของหน่วยบริการทุกอำเภอรองรับการระบาดระลอกใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 279 ครั้ง

           นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานตามผังโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่  3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เหตุการณ์ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดพะเยา

            ภายหลังการประชุม ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ได้มีข้อสั่งการให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ทำหน้าที่เป็นมิสเตอร์โควิด เพื่อประสานการสั่งการและติดตามการดำเนินงานกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด ให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมห้องความดันลบ ห้องแยกโรคในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ความพร้อมของสถานที่กักกันของรัฐ (Local Quarantine) เพื่อรองรับกลุ่มที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้โรงพยาบาลทั่วไปซ้อมแผนการลำเลียงและรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ทุกอำเภอสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ผู้จำหน่ายอาหารทะเลและร้านอาหารทะเล สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยปอดอักเสบทุกรายในโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสังคม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและอยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสแกนไทยชนะอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ