คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คุมเข้มห้ามจำหน่าย บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ราชการ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่วนราชการ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1163 ครั้ง

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คุมเข้มห้ามจำหน่าย บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ราชการ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่วนราชการ

 

            นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยขอความร่วมมือปฏิบัติ ดังนี้ 1.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยห้ามจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ราชการ 2.ข้อความร่วมมืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของส่วนราชการ และ 3.ระมัดระวังไม่ให้เป็นเครื่องมือของการสื่อสารการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

            ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้มีหนังสือถึงทุกส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และสำหรับอำเภอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ