คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องสร้างผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรให้กับชุมชน พร้อมสร้างนวัตกรถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรพื้นถิ่นที่อำเภอแม่ใจ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 290 ครั้ง

             คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรมให้ความรู้ด้านการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาเบื้องต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพชุมชนวัดแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า คณะสหเวชศาสตร์ มุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์กับปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยเฉพาะกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการนำร่องด้านการบริการวิชาการด้านสมุนไพร ที่จะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านการให้ความรู้ของคณะสหเวชศาสตร์ ทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยสมุนไพร และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

            ด้าน ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว ทั้งชุมชนและภาคีเครือข่ายได้มาร่วมกันทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากชุมชน อาทิ ยาดมสมุนไพร น้ำมันไพล และ สบู่จากสมุนไพรเป็นต้น เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร

            ขณะที่ นายอุดร คำเบ้า ประธานศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพชุมชนวัดแม่สุก กล่าวว่า กิจกรรมนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพรสู่ชุมชน ในฐานะประธานกลุ่มฯ ยังอยากมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ครั้งนี้สู่ชุมชนอื่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพ เพราะถือว่าอำเภอแม่ใจ มีจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น บวกกับถ้าหากได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นถิ่น สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้อีกหนึ่งช่องทาง และสร้างเป็นแบรนด์สินค้า ผ่านการรวมกลุ่มของชุมชน ก็จะดีไม่น้อยที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน และทำให้ผู้สูงอายุที่นี่มีกิจกรรมและความรู้ในการใช้สมุนไพรได้ดีอีกด้วย

            อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวนอกจากชุมชนจะได้รับความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างเป็นอาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้อีกด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยานอกจากจะบริการวิชาการสู่ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการสร้างนวัตกรชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ