จังหวัดพะเยา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 218 ครั้ง

จังหวัดพะเยา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนมุ่งเน้นป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

           

            วันนี้ (28 ธ.ค.63) ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมแถลงข่าวมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” แก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

            ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวเน้นย้ำให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64 โดยการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ดำเนินมาตรการเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน และใช้กลไกด่านครอบครัว ในการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำ ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน จัดตั้งด่านชุมชนตามความเหมาะสมในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน 18 จุดใน 9 อำเภอ พร้อมนำแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาดำเนินการ นอกจากนี้กำหนดถนนปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” จัดทำป้ายเตือนทางเลี่ยง ทางลัด ป้ายแนะนำต่างๆ ปิดจุดกลับรถบนถนนทางหลวงหมายเลข 1 จำนวน 5 จุด ด้านพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถโดยสาร ระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ รวมทั้งรณรงค์การเปิดไฟหน้าเพิ่มทัศนวิสัย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรตามมารการ 10 รสขม อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เน้นควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี การเปิด ปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” สิทธิการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงแรก อีกทั้งให้มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการติดต่อสื่อสาร ของโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันที การจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1669

            ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาพร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มแข็ง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และตื่นตัว มีสติ เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ประมาท ทำให้สามารถที่จะลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้น้อยที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ