วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ส่งเสริมนักศึกษาปลูกพืชผักฤดูหนาวบริโภคและจำหน่าย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 399 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาปลูกพืชผักฤดูหนาว พร้อมนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคและจำหน่าย เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรในพื้นที่

 

            นักศึกษาแผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ได้ร่วมกันปลูกพืชผักฤดูหนาวหลากหลายชนิด ทั้งกะหล่ำดอก กะหล่ำหัว รวมทั้งมอคเคอรี่ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาทำการปลูกในช่วงฤดูหนาว ที่ผลผลิตจะมีการเจริญเติบโตสวยงาม และสามารถเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการปลูก ตลอดจนนำผลผลิตที่ได้ไปบริโภคและนำไปจำหน่าย  นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร ให้กับประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาและเรียนรู้

            นายสันติ สุริยะ ครูประจำแผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวนั้น เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตร โดยในช่วงนี้ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาปลูกพืชผักฤดูหนาว หรือพืชตามฤดูกาล ซึ่งจะเน้นการปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมด และได้รับการรับรองมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย โดยพืชผักที่ปลูกมีหลากหลายชนิด ทั้งกะหล่ำหัว กะหล่ำดอก มอคเคอรี่ ซึ่งทางวิทยาลัยจะนำผลลิตส่วนหนึ่งเข้าโรงครัวของวิทยาลัย และส่วนหนึ่งก็จะนำออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา โดยผลผลิตดังกล่าวถือเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ