พาณิชย์จังหวัดพะเยา เผยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 9)

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 161 ครั้ง

     นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 9) เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น

            ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงออกประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 9 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 ดังนี้

     1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 12,573.20 บาท ชดเชยตันละ 2,426.80 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 33,975.20 บาท

     2. ข้าวเปลือกหอมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 11,993.73 บาท ชดเชยตันละ 2,006.27 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 32,100.32 บาท

     3. ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,442.99 บาท ชดเชยตันละ 557.01 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 16,710.30 บาท

     4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,830.42 บาท ชดเชยตันละ 169.58 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 4,239.50 บาท

     5. ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 11,503.71 บาท ชดเชยตันละ 496.29 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,940.64 บาท

     ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 1 งวดที่ 9 จำนวน 29,773 ครัวเรือน สำหรับเกษตรกรจังหวัดพะเยาที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5443-1636 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ