จังหวัดพะเยาเตรียมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 และ 18 มกราคมนี้

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 171 ครั้ง

         นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาเตรียมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นกำหนดจัดในวันที่ 17 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ส่วนวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น กำหนดจัดในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประกอบพิธี ซึ่งจะเป็นการถวายพานพุ่มดอกไม้สดและการกล่าวคำถวายราชสดุดี

            สำหรับความเป็นมาของวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2532 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2376

            ส่วนวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกเป็นเป็นวันยุทธหัตถี ซึ่งตรงกับวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135

            สำหรับการแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีในวันที่ 17 ม.ค.64 นั้น ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว  , ข้าราชการทหาร ตำรวจ แต่เครื่องแบบปกติขาว , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งเครื่องแบบปกติขาว /เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี , และสมาคม ชมรม สโมสร แต่งเครื่องแบบตามสังกัด

            ส่วนวันที่ 18 ม.ค.64 ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก , ข้าราชการทหาร ตำรวจ แต่เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งเครื่องแบบปกติขาว /เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี สวมหมวก , และสมาคม ชมรม สโมสร แต่งเครื่องแบบตามสังกัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ