สนง.แรงงานจังหวัดพะเยา ชวนผู้ประกอบการ นายจ้าง แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โหลด Application “หมอชนะ”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 203 ครั้ง

     นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัด เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้มอบให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากนอกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบคัดกรองโรค เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ควบคุมให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบวิธีป้องกันตนเอง ตาม คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบค.รง.) และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แรงงานต่างด้าวและประชาชนทั่วไปโหลด Application “หมอชนะ” ซึ่งจะช่วยบันทึกข้อมูลการเดินทาง เพียงเราอนุญาตให้ระบบทราบตำแหน่งที่อยู่ และใช้ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนหากใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือเมื่อเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเรียกได้ว่าคุ้มครองผู้ใช้งาน 3 คุ้ม ได้แก่

     1. คุ้มครองผู้ใช้ เพียงโหลด Application ก็รู้ความเสี่ยงได้ และเป็นการติดตามตัวแบบอัตโนมัติ แจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ตัว ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัย

     2. คุ้มครองคนที่เรารัก ติดตามผู้มีความเสี่ยงได้รวดเร็ว มีการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยป้องกันคนรอบข้างที่เรารักด้วย

     3. คุ้มครองทุกที่ สามารถติดตามผู้มีความเสี่ยงได้ไม่ว่าจะไปในสถานที่เสี่ยง หรือใช้บริการรถสาธารณะแม้ไม่ได้เช็คอิน – เช็คเอ้าท์ ไทยชนะก็ตาม

      สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ นายจ้าง ผู้ประกันตน แรงงานต่างด้าว ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลด Application “หมอชนะ” ใช้งานโดยทั่วกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ