สถาบันนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 125 ครั้ง

            เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับ นางสาวแสงดาว ปจัญละ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ในการหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาธุรกิจ Startup ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ หนึ่งจังหวัด หนึ่งสตาร์ทอัพ (One Province One Startup) และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาในการนำเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ให้สามารถขยายกิจการได้โดยง่าย และเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

            โดยก่อนเดินทางกลับได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (UPSPACE) และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หนึ่งในบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับให้บริการผู้ประกอบการ ภาคเอกชนในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ