โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 119 ครั้ง

              โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมกล่าวคำสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ พร้อมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร ณ อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

            ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการทางการแพทย์นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้แก่โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย Isolation Gown จำนวน 1,500 ชิ้น Coverall Gown จำนวน 200 ชิ้น และ Reusable Isolation Gown จำนวน 200 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 1,900 ชิ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ