อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปล่อยแถวรวมพลังป้องกันหมอกควันไฟป่า 90 วันงดเผาเด็ดขาด

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 120 ครั้ง

           ที่หน่วยอุทยานภูซาง (กม.5) อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานปล่อยแถวรวมพลังป้องกันหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2564  ปฏิบัติการงดเผาเด็ดขาด ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง, เจ้าหน้าที่หน่วยอุทยานแห่งชาติภูซาง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลภูซาง, สมาชิก อส., ชรบ. และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

            ทั้งนี้  จังหวัดพะเยา โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ออกประกาศ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมในท้องที่จังหวัด (90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564) เพื่อเป็นการควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่งการเกษตรและในพื้นที่ป่า ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติระดับพื้นที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จึงขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ