สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอาหารในช่วงเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 183 ครั้ง

              นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอาหารในช่วงเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ปี 2564 ในพื้นที่ตลาดท่าวังทอง และห้างแม็คโคร สาขาพะเยา ห้างท็อปส์ พลาซา พะเยา และห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพะเยา ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ราคาสินค้าประเภทผัก และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ส่วนใหญ่ยังมีราคาทรงตัวจากก่อนหน้านี้ โดยการตรวจสอบในวันจ่าย (10 ก.พ.64) ผู้บริโภคมีการจับจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ผู้ประกอบการ ได้แก่ เนื้อหมู ไก่ต้มสุก เครื่องเซ่นไหว้ ขนมมงคล ผักสดและผลไม้ เป็นต้น

            ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างถูกต้อง และชัดเจน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 ลง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ