ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา บรรยายให้ความรู้การเลี้ยงไก่ชนแบบมืออาชีพเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนอำเภอดอกคำใต้

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 119 ครั้ง

             นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัจว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมทีมงานและปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคนิคการเลี้ยงสัตว์ ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศรีสวัสดิ์ฟาร์ม บ้านสันโค้ง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นผู้เลี้ยงไก่ชนประเภทไก่เก่ง ที่มีเครือข่ายในจังหวัดพะเยาและในต่างจังหวัด นิยมเลี้ยงสายพันธุ์พม่าและม้าล้อ ที่มีคุณลักษณะพิเศษซึ่งมีความพยายามพัฒนาให้เป็นอุดมทัศนีย์ไก่เก่งประจำถิ่นพะเยา ในการสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแฟนคลับที่ชอบเลี้ยงไก่ชนจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้ให้ความรู้ในการจัดการการปรับปรุงสายพันธุ์ไก่เก่งที่มีมาตรฐานแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตลอดห่วงโซ่การผลิตและจัดทำโครงการ"ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพะเยา"โดยมีเป้าหมายการพัฒนาได้แก่ 1.ไก่โก้ 2.ไก่เก่ง 3.ไก่แกง และ 4.เซียนไก่ มีแผนการเชื่อมโยงเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองจังหวัดพะเยาทั้งระบบ เชื่อมโยงกับแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองพะเยา และโครงการธนาคารไก่พื้นเมืองจังหวัดพะเยา เข้าด้วยกันโดยจะประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือขับเคลื่อนทั้ง อปท. สถานศึกษารวมทั้งภาคเอกชนที่สนใจ

            ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น มูลค่าไก่พื้นเมืองจังหวัดพะเยา มีกว่า 300 ล้านต่อปี โดยสร้างความมั่นคงและอาชีพของคนพะเยาแบบไม่รู้ตัวและมูลค่า ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจะได้สร้างให้เกษตรกรและสาธารณชนได้เห็นศักยภาพด้านการผลิตปศุสัตว์ของจังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ