ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เป็น Smart Farmer ภายใต้หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 112 ครั้ง

         นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตวอำเภอปง ฝึกอบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ปราดเปรื่อง ภายใต้หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer ณ ศูนย์ประชุมหมู่บ้านต้นน้ำยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Focus Group ประเด็นการพัฒนามาตรฐานฟาร์ม การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อด้วยเทคโนโลยีผสมเทียมโคเนื้อ การบันทึกข้อมูลในแบบผสมเทียม 1(ผท.1) เพื่อเป็นประวัติของแม่พันธุ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับการผลิตสายพันธุ์โคเนื้อพันธุ์ดีของจังหวัดพะเยาโดยขยายผลจากเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ปราดเปรื่องให้เป็นต้นแบบจำนวน 10 ราย ที่เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ซึ่งจะพัฒนาให้เกษตรกรอาสาปศุสัตว์นั้นมีรายได้จากการทำฟาร์มเกิน 800,000 บาทต่อราย

            สำหรับหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer จะมีกิจกรรมอบรม 4 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาสมาร์ทต้นแบบ การพัฒนาอาสาปศุสัตว์เป็น Smart Farmer การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็น Smart Farmer และการพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นนักธุรกิจปศุสัตว์รุ่นใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ยื่นความประสงค์เขารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก และจะทำการอบรมในช่วงต้นเดือน มีนาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งจะเป็นมิติสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อทดแทนเกษตรกรด้านปศุสัตว์รุ่นใหม่อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ