พะเยา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 141 ครั้ง

           วันนี้ (1 มี.ค.64) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่ 6/2564 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ของประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยา และการดำเนินการเฝ้าระวังโดยการเก็บตัวอย่างเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดพะเยา รายงานความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งจังหวัดพะเยากำหนดฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564 ให้กับกลุ่มด่านหน้า ได้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการทบทวนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาและคำสั่งจังหวัดพะเยาในระยะผ่อนคลายการระบาดระลอกใหม่ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ