มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 104 ครั้ง

            นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พลตรี สมชาย ทาวงศ์มา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , และพล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ร่วมกันปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬากรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ , ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา, กองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะยา , โครงการชลประทานพะเยา , การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอดอกคำใต้ ได้นำรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือภัยแล้ง เข้าร่วมในพิธี จากนั้นรถบรรทุกน้ำจำนวน 7 คัน ได้ออกไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเคียน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 34 ยังได้กำหนดกิจกรรมในโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ในระยะต่อไป คือ การขุดลอกคูคลอง การผันน้ำ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง

            ทั้งนี้จากสภาพอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในห้วงที่ผ่านมา  ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมาก  บางพื้นที่ต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองของรัฐ เป็นประจำทุกปี  ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับ 27 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการรัฐ ราษฎร์รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารตลอดจนมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 และมณฑลทหารบก ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ ร่วมกับจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดกำลังพลรถบรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำน้ำเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงหน้าแล้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ