สนง.พาณิชย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าว 63/64 (ครั้งที่ 4)

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 187 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ปี 2563/64 (ครั้งที่ 4) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 4 ราย ได้แก่

          1. บจก.ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน อ.แม่ใจ จ.พะเยา ยื่นตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคาร กรุงเทพ จำนวน 5 ฉบับ มูลค่า 42,700,000 บาท ปริมาณข้าวที่เก็บสต็อกมูลค่า 45,124,500 บาท

          2. บจก. แม่ใจธนะโชติวัฒน์ จำกัด อ.แม่ใจ จ.พะเยา ยื่นตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคาร ธ.ก.ส จำนวน 2 ฉบับ มูลค่า 50,000,000 บาท ปริมาณข้าวที่เก็บสต็อกมูลค่า 64,230,150 บาท

          3. นายพรสัก แสงศรีจันทร์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ยื่นตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคาร ธ.ก.ส จำนวน 1 ฉบับ มูลค่า 2,000,000 บาท ปริมาณข้าวที่เก็บสต็อกมูลค่า 4,037,390 บาท

          4. นายวัตกรณ์ คงสถาน อ.ปง จ.พะเยา ยื่นตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคาร ธ.ก.ส จำนวน 2 ฉบับ มูลค่า 5,400,000 บาท ปริมาณข้าวที่เก็บสต็อกมูลค่า 6,980,270 บาท

ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสารในสต็อกของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่าปริมาณข้าวในสต็อกมีมูลค่าครอบคลุมตามตั๋วสัญญาใช้เงิน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ