พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายพัตราหารเพล พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบภาษาบาลี ในจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 103 ครั้ง

             วันนี้ (8 มี.ค.64) ที่ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายภัตตาหารเพล และอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่ พระภิกษุสามเณร ผู้เข้าสอบภาษาบาลี สนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2564 ของจังหวัดพะเยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

            ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา มีสนามสอบบาลีสนามหลวงจำนวน 1 แห่ง คือ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ