คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการดำเนินงา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 115 ครั้ง

              พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

            โดยในพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ จะติดตามรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนเกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า การดำเนินงานด้านการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา จากนั้นคณะฯ จะเดินทางไปโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครู อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมของสภานักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความรู้และการส่งเสริมเยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

            ส่วนในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ จะเดินทางไปพบปะประชาชนในชุมชนบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จากนั้นคณะฯ จะเดินทางไปยังมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาสภาลมหายใจพะเยา ชุมชนบ้านสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณรอบๆ กว๊านพะเยา

            สำหรับการลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เป็นการติดตามประเด็นต่างๆ ที่เป็นช่องว่างระดับจังหวัดและไม่สามารถไปถึงส่วนกลางได้ ทางคณะกรรมการฯ จะนำสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาจากพื้นที่ นำเสนอผ่านกรรมาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีจำนวน 26 คณะ ประสานงานต่อหรือตั้งกระทู้ถามรัฐบาลว่ามีการเตรียมการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่อไป

         ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา นำเสนอข่าวภารกิจการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (ภาคเหนือตอนบน) จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 และขอเชิญชวนติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ “ข่าวเมื่องาย” นอกสถานที่ ทางคลื่นวิทยุ สวท.พะเยา FM 95.25 MHz  และชมภาพบรรยากาศการพบปะประชาชนของสมาชิกวุฒิสภา ทาง Facebook Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.10 น. เป็นต้นไป ณ โบราณสถานบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ