สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 155 ครั้ง

          นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED สำหรับ ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งให้อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ มีความรู้ มีทักษะ มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาล ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย และเป็นการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ในการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ