จังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 156 ครั้ง

              นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564 ที่ ห้องประชุมจอมทองศาลากลางจังหวัดพะเยา ทั้งนี้จังหวัดพะเยามีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานอนุกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานอนุกรรมการอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกัน และเกิดการบูรณาการร่วมกันตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

            โดยมีการสรุปผลการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ที่ทำการปกครองจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2564 การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี 2564 และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดพะเยา เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ