หมอกควันพะเยายังคงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 118 ครั้ง

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

              สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา สมารถสังเกตเห็นหมอกควันที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นไปทั่วพื้นที่ได้อย่างชัดเจน หลังยังคงพบไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อเนื่อง และยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยรู้สึกได้จากอาการแสบตา แสบจมูก รวมทั้งระบบทางเดินหายใจ ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มลดกิจกรรมการออกกำลังกายในที่โล่งในช่วงนี้ เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ (30 มี.ค.64) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบค่า PM 2.5 อยู่ที่ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ที่ 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI หรือดัชนีคุณภาพอากาศ อยู่ที่ 162 ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน    

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ