คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 202 ครั้ง

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตและคณาจารย์ผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ นิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และ นายวายุ ภูพันนา นิสิตวิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วม การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคเหนือ “การช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วยสร้างสรรค์สังคมเป็นสุข” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การฝึกซ้อมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด และ ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อม ควบคุม และดูแล โดยผลการตัดสินปรากฎว่า นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 รอบคัดเลือกภาคเหนือ จากผู้เข้าประกวดจำนวน 17 คน จาก 10 สถาบันการศึกษาภาคเหนือ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ