จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 95 ครั้ง

             วันนี้ (2 เม.ย.64) นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 66 รูป ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564  

            จากนั้น รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา ถวายเครื่องสักการะพานพุ่มดอกไม้สด  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบ เกียรติบัตรแก่เครือข่ายวัฒนธรรม และชุมชนคุณธรรมจำนวน 13 แห่ง และมอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ