จังหวัดพะเยา เชิญชวนทุกภาคส่วนสวมใส่ผ้าไทย ในเทศกาลสงกรานต์

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 207 ครั้ง

            นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 รับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และมอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เนื่องจากผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของไทยที่มีการศึกษาและสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ทั้งนี้ ในช่วงเวลาของเดือนเมษายนเป็นเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) หรือประเพณีสงกรานต์ของชาวภาคเหนือ และจังหวัดพะเยามีนโยบายรณรงค์ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนได้แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

            จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น ในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2564 เพื่อรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ