ม.พะเยา ประเดิมฉีดวัคซีนโควิด บุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ด่านหน้า สู้โควิด กลุ่มแรก 70 คน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 251 ครั้ง

            บุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก จำนวน 70 โดส ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า วัคซีนที่ได้รับมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรอง ทดสอบ วิจัย และพัฒนามาแล้ว ที่สำคัญอยู่ในการควบคุมของแพทย์ โดยหลังการฉีดจะมีการสังเกตอาการประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อดูผลข้างเคียง ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งเป็น โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา การฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการดูแลความปลอดภัยทางด้านทางการแพทย์ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม และการดูแล ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

            สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้เป็น ของ Sinovac ซึ่งการเข้ารับวัคซีนของบุคลากรจะมีการปฏิบัติจำนวน 8 ขั้นตอน หลังผ่านคัดกรอง -วัดไข้ – ล้างมือ ประกอบด้วย 1.ลงทะเบียน – ทำบัตร 2.ชั่งน้ำหนัก – วัดความดันโลหิต 3.ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง – ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน 4.รอฉีดวัคซีน 5.ฉีดวัคซีน 6.พักสังเกตอาการ 30 นาที - สแกน Line “หมอพร้อม” เพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีน 7.สอบถามก่อนกลับ-รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 8.Dash Board ประเมินผลความคลอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ Line “หมอพร้อม”

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ