สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 72 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 80 ครั้ง

             สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องล่าสุด พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 72 ราย ส่วนใหญ่แล้วยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 รวมทั้งอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งจังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยใน 8 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง 34 ราย อำเภอจุน 11 ราย อำเภอเชียงคำ 9 ราย อำเภอดอกคำใต้ 7 ราย อำเภอปง 4 ราย อำเภอภูซาง 3 ราย อำเภอแม่ใจ 2 ราย อำเภอเชียงม่วน 1 ราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 ราย และอำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วย ได้แก่ อำเภอภูกามยาว นอกจากนี้จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว รวมจำนวน 10 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ