จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือสั่งซื้อแคนตาลูปเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอแม่ใจ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 168 ครั้ง

           นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนแคนตาลูปอำเภอแม่ใจ ซึ่งขณะนี้มีผลผลิตแคนตาลูปออกสู่ตลาดจำนวนมาก แต่จำหน่ายผลผลิตได้ไม่มากนัก เนื่องจากเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากการที่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อแคนตาลูปไปจำหน่ายทุกปี โดยปีนี้เข้ามารับซื้อแคนตาลูปลดลง ทำให้ผลผลิตแคนตาลูปเหลือค้างไม่สามารถระบายจำหน่ายออกนอกพื้นที่ได้ ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนแคนตาลูปได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจได้สั่งซื้อแคนตาลูป โดยติดต่อซื้อได้ที่ นายคงฤทธิ์ ติณราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 096-7751473 แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ บรรจุ 10 กิโลกรัมต่อถุง เฉลี่ยประมาณ 9-10 ลูก ราคาถุงละ 180 บาท ,เบอร์กลางบรรจุ 10 กิโลกรัมต่อถุง เฉลี่ยประมาณ 12-13 ลูก ราคาถุงละ 140 บาท  และเบอร์เล็กบรรจุ 10 กิโลกรัมต่อถุง เฉลี่ยประมาณ 15-16 ลูก ราคาถุงละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 054-431636 โทรสาร 054-481753

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ