สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 175 ครั้ง

          สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องล่าสุด พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย (อำเภอจุน 1 ราย และอำเภอปง 1 ราย) รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 78 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดพะเยา 52 ราย และรักษาตัวอยู่ในจังหวัดเชียงราย 2 ราย กลับบ้านแล้ว 26 ราย โดยพบผู้ป่วยสะสมในทุกอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง  35 ราย อำเภอจุน 12 ราย อำเภอเชียงคำ 9 ราย อำเภอดอกคำใต้ 9 ราย อำเภอปง 5 ราย อำเภอภูซาง 3 ราย อำเภอแม่ใจ 2 ราย อำเภอเชียงม่วนและอำเภอภูกามยาว อำเภอละ 1 ราย และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  1 ราย ซึ่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ตำบล จังหวัด ได้มีการติดตามผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดพะเยาทุกราย และได้มีการติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และกักตัวอยู่ที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้รับการแนะนำให้มีการเฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

            ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้จังหวัดพะเยา นำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอดอกคำใต้ ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 1,824 ราย ผลการตรวจพบการติดเชื้อโควิด19 จำนวน 3 ราย (อำเภอเมืองพะเยา 1 ราย และอำเภอดอกคำใต้ 2 ราย) รอผลการตรวจของพื้นที่อำเภอดอกคำใต้อีก 445 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ