จังหวัดพะเยา กำหนดพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 277 ครั้ง

         นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการระบาดระลอกใหม่นี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค ส่งผลให้เชื้อได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้นๆ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคหรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

            จังหวัดพะเยาจึงมีคำสั่ง จังหวัดพะเยาที่ 1552/2564 ดังนี้ 1.กำหนดให้โรงแรมพะเยานอร์ทเทิร์นเลค เป็นพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา 2.ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ที่รับผิดชอบงานควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19) เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการกักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine)  ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา 3.ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา หัวหน้าคณะทำงาน ฝ่ายระดมทรัพยากรทางการแพทย์ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา ตามคำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 1077/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 บริหารจัดการระดมทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญและสรรพกำลังด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากหน่วยบริการทุกแห่ง ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตท้องที่จังหวัดพะเยา มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และ 4.ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปหรือออกจากพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ