สาธิตฯ ม.พะเยา ทดลองปลูกโหระพาอวกาศ เตรียมสรุปผลการทดลองส่งรายงาน สวทช. ในโครงการ Asian Herb in Space (AHiS)

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 309 ครั้ง

             นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองปลูกโหระพา ร่วมกับ สวทช ในโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) โดยมีองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ เพื่อศึกษาและวิจัยการปลูกพืชบนอวกาศสำหรับใช้ในการดำรงชีวิต และต่อยอดการวิจัยสู่การปลูกพืชบนดาวเคราะห์ดวงอื่น เพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นอกโลกในอนาคต ซึ่งทางนักเรียนได้ทำการทดลองปลูกโหระพาบนพื้นโลก เปรียบเทียบกับการปลูกบนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา 30 วัน โดยใช้เมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองกับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่นและมาเลเซีย โดยการทดลองเพาะโหระพาบนสถานีอวกาศเป็นไปได้ด้วยดี โหระพาสามารถเจริญเติบโตในสภาวะไร้น้ำหนักได้

            บัดนี้การทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จลุล่วงแล้ว และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 12 กลุ่ม ได้ทำการทดลองบนพื้นโลกได้เสร็จสิ้นลงเช่นกัน หลังจากนี้ทางทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้เตรียมทำรายงานการทดลองด้านต่างๆ ส่งไปยัง สวทช. ในเดือน มิถุนายน 2564

            ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.57 น. (เวลาประเทศไทย) นักบินอวกาศของ JAXA Dr.NOGUCHI Soichi  ที่ได้ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ บนสถานีอวกาศนานาชาติ รวมถึงการทดลองปลูกโหระพาบนสถานีอวกาศ ได้เดินทางลงมาจากสถานีอวกาศนานาชาติ ถึงพื้นโลกเรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือของยานอวกาศจาก NASA -Crew Dragon Spacecraft (Crew-1) และในส่วนภาคพื้นดินทางมหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้รับการสนับสนุนด้านการทดลอง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) , บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด และ Spaceth.co

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ