สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา มอบเงินเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 101 ครั้ง

            นางพัชรี รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา และนางชิน ใจเย็น อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดพะเยา มอบเงินจำนวน 33,508.30 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนควรผาช้างน้อย จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร อำเภอปง จำนวน 1 ราย โดยมีนายพงศกร ตามล ประธานสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนควรผาช้างน้อย จำกัด และนางสาวเกษศิรินทร์ ประจันทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบเงิน ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนควรผาช้างน้อย จำกัด โดยการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน

            ทั้งนี้ การชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืมเงิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้ที่ใช้บุคคลเป็นหลักประกันแห่งหนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ