ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 179 ครั้ง

            นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ให้การต้อนรับ นายสวัส หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง “เหลืองบุสราคำพะเยา” ณ ฟาร์มไก่พื้นเมือง คุณหนูอ่อน เจริญชีพ บ้านดอยอีสาน หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัยการพัฒนาไก่พื้นเมือง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

            นายสวัส หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีโครงการสร้างศูนย์สามวัยให้เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องอาชีพในภาคเกษตรโดยเฉพาะไก่พื้นเมือง พร้อมสร้างเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรพะเยา โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ในการสร้างสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง “ไก่เหลืองพระลอ” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะพิจารณางบประมาณสนับสนุนให้เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ