มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจับมือสาธารณสุขจังหวัดเขตภาคเหนือยกระดับมาตรฐาน “น้ำพริกหนุ่ม” ของฝากภาคเหนือ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 408 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจับมือสาธารณสุขจังหวัดเขตภาคเหนือยกระดับมาตรฐาน “น้ำพริกหนุ่ม” ของฝากภาคเหนือ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าของฝาก

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ , ลำปาง , แพร่ , และพะเยา จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือและยกระดับมาตรฐาน “น้ำพริกหนุ่ม” ของฝากภาคเหนือ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสินค้าของฝาก (น้ำพริกหนุ่มและหมูยอ) และผลิตภัณฑ์ของฝากที่มีความเสี่ยงต่อสารกันบูด ในการจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการบริโภค

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 17 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก ครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่างเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 และแถลงผลการทดสอบไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ผลทดสอบพบว่ามีเพียงน้ำพริกหนุ่ม 2 ตัวอย่างเท่านั้น ที่ตรวจไม่พบสารกันบูด คือ น้ำพริกหนุ่มอุ้ยคำ (ตราขันโตก) จากตลาดวโรรส จ.เชียงใหม่ และน้ำพริกหนุ่มวรรณภา จากร้านวรรณภา จ.เชียงราย ส่วนกลุ่มที่ตรวจพบสารกันบูด แต่ไม่เกินมาตรฐานมี 8 ตัวอย่าง และกลุ่มที่ตรวจพบสารกันบูดเกินมาตรฐานมี 7 ตัวอย่าง โดยจะเริ่มดำเนินการเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่างสินค้าประเภทน้ำพริกหนุ่มและหมูยอ เพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย และพะเยา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  นี้เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ