จังหวัดพะเยา เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามแผนกระจายวัคซีนโควิด 19 ของ กระทรวงสาธารณสุข

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 219 ครั้ง

จังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา เร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19  ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1-3  รวมทั้งสิ้น 6 ,720 คน และดำเนินการฉีดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่จองการนัดหมายจากโรงพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือผ่านไลน์และแอปพลิเคชันหมอพร้อม ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดการจองวัคซีนในระบบ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 98,500 ราย และประชาชนชาวพะเยา สามารถลงจองวันเวลาในการฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อสะสม 92 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 3 วันที่ผ่านมา เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 84 รายและยังคงรักษาในโรงพยาบาล 7 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ