โรงพยาบาลพะเยา ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์ “นักรบชุดขาว” เดินทางไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพ๊คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 207 ครั้ง

              นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าตึก หัวหน้าฝ่าย บุคลากรโรงพยาบาลพะเยา ได้ร่วมส่งกำลังใจให้ “นักรบชุดขาว” ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 8 คน เพื่อเดินทางไปดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพ็คชาเลนเจอร์  เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย แพทย์หญิงเกศนาภรณ์ ยะตา แพทย์เฉพาะทางด้าน โสต ศอ นาสิก (หัวหน้าทีมนักรบชุดขาว) , แพทย์หญิงชลธิชา ศรีวานิชภูมิ แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก ,พว.ปัณณพร สุยะราช พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าทีมพยาบาล) , พว.ปาจารีย์ ปรารมภ์ พยาบาลวิชาชีพ , พว.มินตรา ทองรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ , พว.วลัยภรณ์ ดีสม พยาบาลวิชาชีพ , พว.พิมลวรรณ โนสุยะ พยาบาลวิชาชีพ , และ นางสาวจันทร์จิรา วางจิต ผู้ช่วยเหลือคนไข้

            ทั้งนี้ การส่งบุคลากรของโรงพยาบาลพะเยา  ไปช่วยสนับสนุนงานทางการพยาบาล ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง 8 คน ของ โรงพยาบาลพะเยา ที่เดินทางไปในครั้งนี้ เป็นแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพะเยา ที่มีประสบการณ์การทำงานและเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากร โรงพยาบาลสนามบุษราคัมฯ ได้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ