จังหวัดพะเยามีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 แล้ว 7,978 คน ขณะที่การลงทะเบียนจองวัคซีน ร้อยละ 84.44 ของกลุ่มเป้าหมาย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 204 ครั้ง

             นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา ณ จุดให้บริการของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา ภายในศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์อนันต์  มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนโควิด19 รอบที่ 4ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบนี้ จำนวน 1,500 คน เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และกลุ่มอาชีพเสี่ยงภาครัฐและเอกชน เช่น บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่บริการประชาชน พนักงานขนส่งสาธารณะ พนักงานร้านอาหารและโรงแรม โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 1 ของรอบนี้และเข็มที่ 2 ของรอบที่ผ่านมา

            อย่างไรก็ตามขณะนี้จังหวัดพะเยาได้มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 7,978 คน สำหรับยอดการลงทะเบียนจองวัคซีนขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 117,567 คน คิดเป็นร้อยละ 84.44 ของกลุ่มเป้าหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ